Alfahan eller tøffelhelt – hvad bogen indeholder

Bogen `Alfa-han eller tøffelhelt´.

Bogen `Alfa-han eller tøffelhelt´ er en trykt bog på 493 sider, heraf 446 sider tekst. Den købes ved henvendelse til boghandlere.

Læs bogens forord her

Kort resumé af bogens hovedindhold

Bogen beskriver hvordan forskellige typer af mænd har det med kvinderne.

Igennem 1950´erne og det meste af 1960´erne skulle mænd leve op til de klassiske manderoller for at kunne trives i samspil med kvinder. Men det ændrede sig fuldstændig med kvindernes frigørelse i årene efter 1968. Nu skulle manden tilpasse sig nye idealer, og han skulle bebrejde sig selv og alle andre mænd at de i så mange år havde undertrykt kvinderne.

Med ét slag blev de gammeldags idealer for mænd strøget af programmet. En ny generation af mænd voksede op uden at kunne støtte sig til markante mandlige forbilleder. Hvis de kom i tvivl om, hvordan en mand skal være for at gøre godt indtryk på kvinderne, så var der pludselig kun ét sted at hente vejledning – hos velmenende kvinder og bløde mænd. Resultatet blev en generation med mange eksemplarer af den type mand der har let ved selvbebrejdelser, en mand som gerne påtager sig de traditionelt kvindelige opgaver i husholdningen og andre steder og i det hele taget lever op til alt det, kvinderne siger at de ønsker. Her har vi en type mand, som gerne sætter egne behov til side for at opfylde kvindens behov, en mand der er flink og hjælpsom og ikke fører sig frem på andres bekostning. En sådan mand betegnes en vuss – et ord hentet fra amerikansk.

Vussens begreb om hvordan man vinder en kvindes kærlighed, er at man starter med at være en god og hjælpsom ven, der holder sig i nærheden af kvinden, sådan at hun kan se hans menneskelige kvaliteter og blive tryg ved ham; han forestiller sig, at venskabet bliver stadig varmere og efterhånden udvikler sig til kærlighed. Men det viser sig, at det ikke er vejen til kvindens hjerte; kvinden kan overtale en vuss til at gøre hvad som helst for hende; han giver aldrig modstand eller modspil, og derfor opfatter hun ham som svag. For at kvinden kan forelske sig i en mand, skal hun have respekt for ham, og hun har ikke respekt for en vuss.

Det er ironisk, at mens kvinder afviser de mænd, der gør alt det rigtige, så forelsker mange kvinder sig i de mænd, der gør alt det forkerte – badboys. Læs f.eks. om Picasso der behandlede sine partnere udsøgt nedrigt, satte dem op imod hinanden, og undertiden spærrede dem inde. De holdt aldrig op med at elske ham. Eller læs om de kvinder, der skriver glødende kærlighedsbreve til massmordere.

En alfa-han – den mand der er den naturlige leder i mange sammenhænge, den mand hvis meninger andre retter sig efter – er umiddelbart tiltrækkende for kvinder. Han er ikke dominerende, dvs. han gennemtrumfer ikke sin vilje imod andres ønske; han er derimod dominant, dvs. han får sin vilje igennem ved at andre følger ham og ønsker at rette sig efter ham. En alfa-han er ofte attraktiv ved at have en høj position i samfundet og ved at være velhavende; men det vigtigste i hans tiltrækningskraft er dog hans væremåde, hans selvsikre udstråling, som afspejles i hans kropssprog.

Nogle mænd ved egentlig godt at de skal være selvsikre for at være attraktive. Men når de forelsker sig, bliver de så bange for at gøre noget forkert over for kvinden, at de mister deres selvsikkerhed og bliver præget af selvbebrejdelser. De bliver med andre ord til vusser. Hvis det sker – og det gør det i mange ægteskaber – så bliver kærligheden efterhånden kold, og det ender med en pinefuld skilsmisse hvor kvinden drives af hævnfølelse.

Både gifte mænd og unge mænd der går i byen for at score, har brug for en helt anden tilgang til kvinderne. Siden årtusindskiftet er der opstået et stort forum af `scoretrænere´, der ofte har held til at lære generte fyre at få kontakt med kvinderne. Det gode ved scoretrænerne er, at deres råd kan testes – når en fyr går i byen en aften og følger scoretrænernes råd, så viser det sig direkte, om rådene virker. Og det gør de meget ofte. Dette er i modsætning til alle mulige velmente råd fra mødre, tanter, humanister, feminister og andre personer med de `rigtige´ meninger. Den mand der lytter til råd fra den side, vil som regel fare vild i livet og ende uden kæreste.

Hvad enhver ung mand bør vide

Enhver mand bør vide, at han ikke kommer nogen vegne over for en kvinde ved blot at være flink og hjælpsom og gøre hvad hun ønsker. Faktisk burde alle unge fyre lære om dette inden de for alvor begynder at interessere sig for kvinder. Måske vil `Alfa-han eller tøffelhelt´ være den bedste gave, man kunne give en ung fyr til hans konfirmation. Den vil give ham en forberedelse til den voksne tilværelse, som i den grad mangler i dagens samfund.

Bogens struktur

Bogen `Alfa-han eller tøffelhelt´ er på 493 sider og delt i 22 kapitler. Der er 16 figurer – tegninger og grafer. Teksten er omhyggeligt belagt med kildehenvisninger – bl.a. til vejledningsmateriale fra `score-trænere´ og til videnskabelig litteratur. Der er en referenceliste på 37 sider. Der er stikordsregister.