Humaniora – videnskab eller varm luft – hvad bogen indeholder

Bogen `Humaniora – videnskab eller varm luft´.

Bogen `Humaniora – videnskab eller varm luft´ er en trykt bog på 496 sider, heraf 428 sider tekst, mens resten er litteraturlister og stikordsregister.

Kort resumé af bogens hovedindhold

Bogens emne er en kritik af de sociale og humane videnskaber, som de bedrives på danske universiteter og i udlandet. I disse videnskaber udføres der en hel del god og lødig forskning; men der foregår også meget der er så svagt funderet, at det ikke fortjener betegnelsen videnskab.

En meget stor del af alt hvad der publiceres inden for de sociale og humane videnskaber, er baseret på tankesæt der går under betegnelser som postmodernisme, poststrukturalisme og socialkonstruktionisme. Vurderet ud fra hvilke værker der citeres oftest på verdensplan, gælder det for lidt over halvdelen af al `forskning´ på feltet, lige som danske forskere på feltet baserer sig mere på disse tankesæt end på noget andet. Men ved en kritisk gennemlæsning af de vigtigste værker inden for socialkonstruktionisme, videnssociologi, kønsforskning m.m. kan man konstatere, at der simpelt hen ikke er nogen evidens for de påstande, der fremsættes i disse bøger. Det har snarere karakter af varm luft eller en gang Kejserens nye Klæder. Man må undre sig over, hvorfor forskere på feltet ikke udøver intern kritik og punkterer de mest oppustede påstande. Men da det ikke sker, er der et stort udækket behov for at andre, der ser på feltet udefra, kommer med den nødvendige kritik – sådan som det sker i denne bog.

Bogen omtaler hvad der er de særlige formål med humaniora og kritiserer mangelen på kriterier for hvornår en tese er sand. Flere kapitler handler om kønsforskning. De sidste kapitler i bogen handler bl.a. om Linda Koldau-sagen og Lomborg-sagen – specielt om den forskellige holdning blandt naturvidenskabsfolk og folk på de human-sociale videnskaber til Lomborg.

Bogen har ikke nogen veldefineret målgruppe, men sigter dog især på at udvikle mere kritisk sans hos folk der studerer eller arbejder med humaniora. Naturvidenskabsfolk og andre som kommer i konflikt med humanisters verdensopfattelse, kan også have nytte af at læse den.

Bogens emne er en kritik af de sociale og humane videnskaber, som de bedrives på danske universiteter og i udlandet. I disse videnskaber udføres der en hel del god og lødig forskning; men der foregår også meget der er så svagt funderet, at det ikke fortjener betegnelsen videnskab.

En meget stor del af alt hvad der publiceres inden for de sociale og humane videnskaber, er baseret på tankesæt der går under betegnelser som postmodernisme, poststrukturalisme og socialkonstruktionisme. Vurderet ud fra hvilke værker der citeres oftest på verdensplan, gælder det for lidt over halvdelen af al `forskning´ på feltet, lige som danske forskere på feltet baserer sig mere på disse tankesæt end på noget andet. Men ved en kritisk gennemlæsning af de vigtigste værker inden for socialkonstruktionisme, videnssociologi, kønsforskning m.m. kan man konstatere, at der simpelt hen ikke er nogen evidens for de påstande, der fremsættes i disse bøger. Det har snarere karakter af varm luft eller en gang Kejserens nye Klæder. Man må undre sig over, hvorfor forskere på feltet ikke udøver intern kritik og punkterer de mest oppustede påstande. Men da det ikke sker, er der et stort udækket behov for at andre, der ser på feltet udefra, kommer med den nødvendige kritik – sådan som det sker i denne bog.

Bogen omtaler hvad der er de særlige formål med humaniora og kritiserer mangelen på kriterier for hvornår en tese er sand. Flere kapitler handler om kønsforskning. De sidste kapitler i bogen handler bl.a. om Linda Koldau-sagen og Lomborg-sagen – specielt om den forskellige holdning blandt naturvidenskabsfolk og folk på de human-sociale videnskaber til Lomborg.

Bogen har ikke nogen veldefineret målgruppe, men sigter dog især på at udvikle mere kritisk sans hos folk der studerer eller arbejder med humaniora. Naturvidenskabsfolk og andre som kommer i konflikt med humanisters verdensopfattelse, kan også have nytte af at læse den.

 

INDHOLD

Introduktion                                                                       5

1. Objekt- og subjektorientering                                    7

2. Forskellige former for personlighed                       35

3. Selvet                                                                         58

4. Hensigt og mening                                                   76

5. De humane fags fundamentale svaghed               92

6. Sandheden om H. C. Andersen                            109

7. Sandhedskriterier                                                   126

8. Relativisme                                                              141

9. Socialkonstruktionisme                                         153

10. Diskursanalyse                                                     174

11. Humanisme og vulgærhumanisme                     184

12. Antropologi                                                            195

13. Hjernens forudprogrammering                            212

14. Mistænkeliggørelsen af naturvidenskaberne    228

15. Feministers kritik af naturvidenskab                  247

16. Postmodernisme                                                  261

17. Hvor er evidensen                                                 276

18. Afvisning af biologiens betydning                       289

19. Seksualadfærd som social konstruktion           306

20. Kærlighed og romantik                                        326

21. Feministisk metode                                             342

22. Feministisk talbehandling                                   355

23. Anslag mod basale rettigheder                          375

24. Personsager ved et dansk universitet               406

25. Sandt og usandt i Lomborg-sagen                    427

26. Lomborg-sagen – humanioras rolle                   447

27. Sammenfatning                                                    461

Register                                                                       480

 

PRØVEKAPITEL

Kapitel 27 giver en slags sammenfatning af hele bogens indhold. Det kan downloades gratis som pdf-fil her.