Fire myter om patriarkatet – noget om indholdet

Patriarkatet – et buzzword der lægger skylden for alt ondt på mændene
Mandssamfundet eller patriarkatet får skylden for mange af de genvordigheder, som rammer eller har ramt kvinder. Især feminister har tendens til at forklare alt hvad der er galt i samfundet, set fra kvinders synspunkt, med at “det er patriarkatets skyld”. Derved bliver mændene pålagt en masse skyld, også for ting som de ikke har haft nogen indflydelse på. Denne bog er tænkt som et bidrag til at man ophører med at give mænd skylden for noget, som de ikke er årsag til.

De fire myter
Myte 1: Patriarkalske skønhedsidealer.
Kvinder forsøger at leve op til nogle skønhedsidealer. Men hvor kommer de idealer fra?
Feminister mener, at det er nogle idealer som patriarkatet har defineret på en sådan måde, at de virker undertrykkende på kvinder.
Når kvinder f.eks. gik med korset, så skulle det være mændene, der fik dem til at spærre deres egen krop inde. Hvis de sulter sig selv for at leve op til slankheds-idealer, så skulle det være mændene, der fik dem til. Hvis de underkaster sig selv plastik-kirurgi, så skulle det være mændene der lokker til at der bliver skåret i deres krop. Da kvinder i Kina snørede deres fødder så stramt, at de dårligt kunne gå på dem, så skulle det være mændene der fik dem til det – når en kvinde knap kan gå, har mændene styr på hvorhen hun bevæger sig.
Men i ingen af disse tilfælde er der evidens for, at disse ideer kommer fra mændene. Moden i 1700- opg 1800-tallet blev f.eks. skabt af kvinder, ikke af mænd. I Kina var det mødrene, ikke fædrene, der fik pigerne til at snøre deres fødder ind.

Myte 2: Omskæring af kvinder
Omskæring af kvinder er udbredt i store dele af det nordlige Afrika. I nogle områder, f.eks. Sudan, er der tale om meget vidtgående indgreb, hvor alle ydre kønsorganer skæres næsten helt væk, sådan at der kun efterlades en ganske snæver åbning ind til urinrøret og skeden. Det gør det besværligt for kvinden at tisse, og samleje bliver meget smertefuldt, indtil manden efterhånden får lavet så store sår, at penis kan komme ind uden problemer. Efter hver fødsel sys skedeåbningen tæt sammen igen. Men det er ikke mænd, der foretager disse indgreb. Det er næsten udelukkende ældre kvinder, der foretager indgrebene, og det er ældre kvinder, der insisterer på at de skal foretages. Mændene har slet ikke noget at skulle have sagt om dette.

Myte 3: Hekseforfølgelser
Feminister ser hekseforfølgelserne i 1500- og 1600-tallet som en del af mandsamfundetssociale kontrol af kvinder; ja, heksejagten er et af de vigtigste eksempler feminister trækker frem, når de vil illustrere patriarkatet i funktion. Men billedet passer ikke rigtig. En betydelig del af dem, der blev dømt som hekse, var mænd. Af de der anmeldte andre for at være hekse, var nok lidt over halvdelen kvinder. Og heksene blev forfulgt mere intenst og nådesløst under kvindelige regenter end under mandlige.

Myte 4: Kristendommen er patriarkalsk
En del feminister mener, at selve det grundlag, kristendommen bygger på, er kvinderundertrykkende. De mener at uden Bibelen ville kvinder have det bedre.
Bogens kapitel om dette gennemgår udviklingen fra oldtiden og op til nu. I de første århundreder efter Kristus var det i høj grad kvinder, der sørgede for kristendommens udbredelse. Igennem alle tidsperioder har kristendommen i højere grad givet kvinder bedre vilkår, end den har givet dem værre vilkår. I vore dage har kristendommen, især i den vestlige verden, større opbakning fra kvinder end fra mænd.

Men hvad er patriarkatet i det hele taget?
En bog om patriarkatet må nødvendigvis kommer ind på, hvad patriarkatet overhovedet er for noget. Derfor er indledningskapitlet en gennemgang af, hvad diverse personer overhovedet forstår ved patriarkatet. Hvis man studerer de feminister, der har udtalt sig om dette, så når man frem til, at alt i samfundet er patriarkalsk; der findes ikke noget, som ikke er patriarkalsk. Når rabiate feminister vil afskaffe patriarkatet, så indebærer det, at de vil afskaffe hele den gældende samfundsorden.
Der findes også mere moderate holdninger til patriarkatet, f.eks. den holdning, at patriarkatet også er til skade for mænd, og samfundets pres på mænd for at leve op til maskuline idealer skal lettes. Her er problemet, at de mænd der forsøger at aflægge sig maskuline holdninger, netop står dårligt over for kvinderne – de bliver opfattet som svage og ikke attraktive.
Det pres som mange kvinder oplever for at de skal indtage feminine roller, kommer måske slet ikke fra nogen patriarkalsk samfundsorden. Måske kommer det fra medfødte biologiske træk. Hvis det er tilfældet, så bliver det nok svært at afskaffe patriarkatet sådan lige foreløbig.